Copyright © Cymdeithas Cymrodorion - Birmingham a'r Cylch 2017/2018


2017/2018 Committee/Pwyllgor

Cadeirydd - Chair: 
Olga Harris

Is-gadeirydd- Vice Chair:
*

Ysgrifennydd - Secretary: 
Alex Daniels

Trysorydd - Treasurer: 
Tom Jones

Val Hopkin

Anneira Jones

Rhian McCudden

Gwyneth Morgan


Committee/Pwyllgor