Copyright © Cymdeithas Cymrodorion - Birmingham a'r Cylch 2016/2017
Welsh Language in Birmingham


Siarad Cymraeg yn Birmingham.


Gwersi Cymraeg


Gellir dysgu Cymraeg yng Nghanolfan Iaith y Brasshouse. Mae gwersi ar gael i bobl sy’n dechrau dysgu ac i bobl sydd am ddysgu mwy.

Cysylltwch â’r Ganolfan am fwy o fanylion.


Brasshouse Language Centre


www.birmingham.gov.uk/brasshouse


Siawns i siarad Cymraeg


Cyfarfodydd y Cymdeithas Cymraeg Birmingham

Merched Y Wawr

Cyfarfodydd y Capeli


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Cymdeithas Cymraeg Birmingham trwy:birminghamwelshsociety@gmail.com


Speaking Welsh in Birmingham


Welsh Classes


The Brasshouse Language Centre offers classes in Welsh to beginners and to those who have some knowledge of Welsh and who want to improve their proficiency.


Brasshouse Language Centre


www.birmingham.gov.uk/brasshouse


Opportunities to speak Welsh


Birmingham Welsh Society Events

Merched Y Wawr

Chapel Meetings


For more information please contact the Birmingham Welsh Society through:birminghamwelshsociety@gmail.com